ΒΟΛΤΑ ΣΤΟΝ ΙΣΘΜΟ

Ο Ισθμός της Κορίνθου, το στενό κομμάτι γης που άλλοτε ένωνε, μια λωρίδα γης, και τώρα με τη διώρυγα διαχωρίζει την Πελοπόννησο από τη Στερεά Ελλάδα, συνδέοντας τις δυο θάλασσες, τον Κορινθιακό με τον Σαρωνικό Κόλπο, αποτελεί ένα ιδιαίτερο τοπίο του τεχνικού πολιτισμού του 19ου αιώνα.